ความแตกต่างระหว่าง IoT, AI, ดิจิทัล ….3 คำนิยามที่มักจะสับสนในโรงงานที่ชาญฉลาด

IoT – อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง

Internet of Things หรือ IoT อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งเป็นเทคโนโลยีที่อนุมัติให้ล้านๆ อุปกรณ์ สิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ถูกเชื่อมโยงสู่อินเตอร์เน็ต รวบรวมและแบ่งปันข้อมูล IoT เพิ่มเติม “ความฉลาดของดิจิทัล” ให้กับเครื่องจักร เพื่อพวกเขาสามารถสื่อสารกันโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าร่วมและรวบรวมแหล่งข้อมูลเทคนิคและฟิสิกส์ ด้วยเซ็นเซอร์ราคาถูกและระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายสามารถแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง จากของเล่นเด็กๆ จนถึงเครื่องบินกลายเป็นส่วนหนึ่งของ IoT

จากความสามารถเชื่อมโยงเครื่องจักรต่างๆ IoT ได้ประยุกต์ใช้ในการผลิตของหลายๆ สาขา ช่วยวัดและรายงานการทำงานของเครื่องจักรตามเวลา (real time) จากนั้นช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุดพร้อมกับการพบเจอและจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว

trang trai cong nghe iot DELCO Farm

ภาพถ่าย: ฟาร์มที่ชาญฉลาด DELCO Farm – โครงการบุกเบิกในการประยุกต์ใช้ IoT ในการผลิต

AI – ปัญญาประดิษฐ์

AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 50 ของศตวรรษที่ XX AI ได้นิยามเป็นระบบอัลกอริทึมที่ซับซ้อนของระบบคอมพิวเตอร์จำลองให้กับปัญญามนุษย์ ช่วยคอมพิวเตอร์สามารถคิดและปฏิบัติเหมือนมนุษย์

การประยุกต์ AI ที่มักจะเจอในการผลิตและอุตสาหกรรม

ความสามารถในการมองเห็นของเครื่อง: เป็นวิทยาศาสตร์ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถมองเห็นได้ เทคโนโลยีนี้จับและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นรูปภาพโดยการใช้เครื่องถ่ายรูปแปลงเป็นดิจิทัลและจัดการสัญญาญดิจิทัล มันได้เปรียบเทียบกับความสามารถในการมองเห็นของมนษย์ แต่ความสามารถกในารมองเห็นของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกจำกัดโดยชีวภาพ ตัวอย่างเช่น ได้สร้างขึ้นเพื่อสามารถมองเห็นทะลุกำแพง มันได้ประยุกต์ใช้กับหลายๆ สาขาตั้งแต่การตรวจสอบลายเซ็นมือจนถึงวิเคราะห์ภาพถ่ายด้านการแพทย์ ทัศวิสัยของคอมพิวเตอร์เน้นในการจัดการภาพโดยเครื่องจักร และมักถูกจำกัดด้วยความวามารถมองเห็นของเครื่อง

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Nutural language processing -NLP): นี่เป็นวิธีการประมวลภาษาของมนุษย์ – ไม่ใช่ของคอมพิวเตอร์ – โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่ดังที่สุดของ NLP คือการพบจดหมายขยะ พิจารณาประโยคชื่อเรื่องและเนื้อหาของ email และตัดสินใจว่านั่นเป็นจดหมายขยะหรือไม่ วิธีการสัมผัสของ NLP ปัจจุบันคือการเรียนรู้ของเครื่อง หน้าที่ของ NLP ได้แก่การแปลเนื้อหา วิเคราะห์ความรู้สึก และจดจำเสียงพูด

การเรียนรูของเครื่อง (machine learning): ศึกษาและสร้างเทคนิคที่ทำให้ระบบสามารถ “เรียนรู้” จากข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาอย่างอัตโนมัติ ประยุกต์ใช้ในด้านการเงิน ด้านโลจิสติกส์ ดูแลสุขภาพ และ marketing…..

Robotics: วิทยาศาสตร์ด้านนี้เน้นในการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์ หุ่นยนต์มักได้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ยากสำหรับมนุษย์หรืองานที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาได้ใช้ในไลน์ประกอบเพื่อผลิตรถยนต์หรือผลิตโดย NASA เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งนักวิจัยก็ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อผลิต robot ที่สามารถตอบสนองกับสิ่งต่างๆ ในสังคม

he thong cham cong nhan dien khuon mat delco --

ภาพถ่าย: เทคโนโลยีสแกนใบหน้า Face ID โดยปัญญาประดิษฐ์ที่ DELCO ได้จัดทำในโรงงาน Power Plus Technology Viet Nam

ดีจีทัล

ดิจิทัลหรือควบคุมอัตโนมัติคือการใช้หลายๆ ระบบควบคุมให้สิ่งต่างๆ ทำงาน เช่น เครื่องจักร ระบบการจัดการที่โรงงาน หม้อต้ม เตาจัดการความร้อน การเปลี่ยนวงจรในโทรศัพท์ การสั่งการของเรือ ของเครื่องบินและการประยุกต์ใช้อื่นๆ โดยลดการเข้าร่วมของมนุษย์ บางระบบได้ทำอัตโนมัติทั้งหมด

ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดิจิทัลคือประหยัดแรงงาน แต่บางที่ก็ได้ใช้เพื่อประหยัดพลังงานและวัตถุดิบตลอดจนถึงการเพิ่มคุณภาพและความถูกต้อง

tu dong hoa

แขน Robot – หนึ่งในการประยุกต์ใช้ที่ได้เจอมากที่สุดของดิจิทัล

ปัจจุบัน DELCO กำลังใช้เทคโนโลยทั้ง 3 อย่างคือ IoT, AI และดิจิทัล….เพื่อออกแบบและดำเนินการระบบโรงงานที่ชาญฉลาด – Smart Factory Connection ให้กับลูกค้า ด้วยประสบการณ์เกือบ 15 ปีทำงานกับผู้ลงทุน FDI DELCO สัญญาที่จะให้โซลูชั่นทางเทคโนโลยีที่ตรงกับการใช้งานจริงของโรงงานมากที่สุดโดยมีค่าใช้จ่ายและ เครื่องจักรเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า ง่ายต่อการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนชี้นส่วน

อ้างอิง: โครงการโรงงานที่ชาญฉลาดและการประยุกต์ใช้ IoT ของ DELCO

แบ่งปัน