โรงงานอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้ IOT

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป เฟส 2

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป

โรงงานหม้อแบตเตอรี่ GS Vietnam แห่งที่ 2 – เฟส 2

โรงงานเทคโนโลยี Power Plus

ฟาร์มไฮเทค DELCO

ดูโครงการอื่นๆ ในสาขาอื่นๆ