NHÀ MÁY THÔNG MINH VÀ ỨNG DỤNG IOT

Dự án mở rộng trang trại Công nghệ cao DELCO – Nhà gà 3

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 2 – giai đoạn 2

Dự án xây dựng nhà máy Power Plus Technology

Dự án đầu tư xây dựng trang trại công nghệ cao DELCO