HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN NHÀ MÁY

Dự án cơ điện nhà máy DOOSAN Electro-Materials

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2021

Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam – Giai đoạn 2

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020

Dự án xây dựng nhà máy Vietnam Rare Earth

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 2 – giai đoạn 2

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings