XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam