LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện tử ANNEX

Dự án xây dựng nhà máy Power Plus Technology

Dự án xây dựng nhà máy Channel Well Technology Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy MEIKO TOWADA Việt Nam