LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Dự án mở rộng nhà máy Power Plus Technology

Dự án mở rộng nhà máy Channel Well Technology

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020

Dự án xây dựng Toà nhà văn phòng nhà máy Annex

Dự án xây dựng nhà máy Power Plus Technology

Dự án xây dựng nhà máy Channel Well Technology Việt Nam

Dự án nhà máy MEIKO TOWADA Việt Nam