Chưa được phân loại

DELCO tuyển dụng Kỹ sư phụ trách MEP

– Số lượng: 01 – Bộ phận: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Mô tả...

Chi tiết
DELCO tuyển dụng Kỹ sư trắc đạc

– Số lượng: 01 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Chịu...

Chi tiết
DELCO Tuyển dụng Kỹ sư hiện trường Cơ điện (MEP)

– Số lượng: 02 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Tiếp...

Chi tiết
DELCO tuyển dụng Kỹ sư hiện trường Xây dựng

– Số lượng: 04 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Tiếp...

Chi tiết
DELCO Tuyển dụng Kỹ sư trưởng Xây dựng

– Số lượng: 02 – Phòng ban: Khối công trường Mô tả công việc Phụ...

Chi tiết
DELCO Tuyển dụng Chỉ huy trưởng công trình

– Số lượng: 02 – Bộ phận: Khối công trường Mô tả công việc Quản...

Chi tiết
error: Content is protected !!