Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vật liệu cao cấp Việt Nam (Nhật Bản)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Advanced Material Việt Nam
Địa điểm: Đường N2, khu A, KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam
Thời gian: 05/2012 - 10/2012
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy Advanced Material Việt Nam