การให้คําปรึกษาการลงทุน FDI ระยะไกล: แนวโน้มใหม่ในปี 2021

นี่คือแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในอนาคตซึ่งการให้คําปรึกษาออนไลน์ที่ละเอียด โปร่งใสและมีความเชี่ยวชาญสูงจะค่อยๆแทนที่รูปแบบการทำงานแบบดั้งเดิม

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้างโรงงาน FDI ในช่วงปี 2562 – 2564

khó khăn trong việc tiếp cận và triển khai đầu tư do làn sóng COVID-19

ในประเทศแถบเอเชียโดยทั่วไปและโดยเฉพาะเวียดนาม นักลงทุนต่างชาติกำลังประสบปัญหามากมายในการเข้าถึงและดำเนินการลงทุนอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 4 ผู้ลงทุนไม่สามารถเดินทางมาเวียดนามเพื่อสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนการลงทุน รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อสร้างโรงงานตามกำหนด การพยากรณ์อนาคต “zero Covid” ก็ห่างไกลมากขึ้นทุกวัน ในขณะที่แผนการผลิต แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจยังคงต้องเกิดขึ้น นักลงทุนต่างทยอยเปลี่ยนมาทำงานทางไกล (การทำงานระยะไกล) จัดประชุมพูดคุยกับผู้รับเหมาผ่านช่องทางออนไลน์ คัดเลือกผู้รับเหมาผ่านการสัมภาษณ์ตรวจสอบความสามารถและความสามารถทางการเงินผ่านหน้าจอแทนวิธีการแบบเดิมๆมาก่อน

ประเด็นปัญหาที่นักลงทุนต้องเจอ

ขั้นตอนการลงทุนที่ซับซ้อน

ระเบียบและขั้นตอนการลงทุนต่างประเทศในแต่ละประเทศแตกต่างกันมาก ในประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง เช่น เวียดนาม ขั้นตอนการบริหาร กฎระเบียบทางกฎหมาย ฯลฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ยากสำหรับนักลงทุนในการจะค้นหาข้อมูลต่างๆ

ในด้านการก่อสร้างอุตสาหกรรมนั้นยังมีมาตรฐานและข้อบังคับใหม่ๆเกี่ยวกับการออกแบบ-ก่อสร้างโรงงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ ได้นำมาเสนอเพื่อรับการอนุมัติ และประยุกต์ใช้ไหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนต่างชาติสับสนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะในการทำงานทางไกล

สำรวจเพิ่มเติม: ขั้นตอนการเช่าที่ดินอุตสาหกรรมในเวียดนามสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ

สำรวจเพิ่มเติม: จุดใหม่ที่โดดเด่นใน QCVN 01:2021/BXD ในด้านความหนาแน่นของการก่อสร้าง

ความแตกต่างด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในเวียดนามถือว่าแตกต่างจากประเทศในยุโรปและอเมริกาอย่างมาก และก็แตกต่างกับประเทศในเอเชียตะวันออก เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น วัฒนธรรมทางธุรกิจของเวียดนามถือว่าได้รับอิทธิพลอย่างมากจากลัทธิขงจื๊อ โดยเน้นที่ความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และภาระผูกพัน ชาวเวียดนามให้ความสำคัญต่อความสามัคคีชนในชาติและการตัดสินใจส่วนใหญ่จะมาจากคนทั้งกลุ่มแทนที่จะมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คนเวียดนามยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทางสังคมที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนและซัพพลายเออร์มีอิทธิพลต่อผลการทำธุรกรรมและการเจรจาขั้นสุดท้าย**

เมื่อนักลงไม่สามารถเดินทางมาที่เวียดนามโดยตรง เป็นการยากสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าใจวัฒนธรรมทางธุรกิจและเข้าใจถึงบุคลิกภาพและทำเนียมของคนเวียดนามอย่างชัดเจน สิ่งนี้สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุน

ความยากในการเลือกแผนการประเมินผลผู้รับเหมา

เมื่อไม่สามารถพบเจอและสำรวจผู้รับเหมาได้โดยตรง นักลงทุนอาจประสบปัญหามากมายในการประเมินขนาด ความสามารถ และความสามารถทางการเงินของผู้รับเหมา

Tư vấn đầu tư FDI từ xa

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังสามารถประเมินผู้รับเหมาผ่านข้อมูลในโปรไฟล์… หรือสัมภาษณ์ออนไลน์ หรือพิจารณาความสามารถผ่านแนวคิดการออกแบบของผู้รับเหมาเพื่อให้มีรายชื่อคู่ค้าที่เหมาะสมในการจัดงานประมูล

การปรับตัวของผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในเวียดนาม

อัพเดทโซลูชั่นและเทคโนโลยีล่าสุด

เพื่อให้ทันกับความต้องการที่ซับซ้อนรวมถึงเทคโนโลยีและสายผลิตไหม่ของนักลงทุน บริษัทก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในเวียดนามจำเป็นต้องเรียนรู้ จัดหาวัสดุและโซลูชั่นการออกแบบและการก่อสร้างใหม่อย่างต่อเนื่อง พูดถึงเทรนด์ใหม่ก็จะมีโรงงาน 2 ชั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่เป็นสองเท่าในที่ดินผืนเดียว เทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะช่วยในการติดตาม ตรวจสอบจากระยะไกล และจัดการเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้นักลงทุนประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดความเสี่ยง และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา บริษัท DELCO กำลังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทรนด์เหล่านี้และนำไปใช้ในหลายโครงการใน Bac Ninh, Binh Duong…

รักษาคุณภาพการสร้างด้วยการเสนอราคาที่สม่ำเสมอ

ในบริบทของการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดการก่อสร้างของเวียดนาม ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในเวียดนามต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาต่อไป ประการหนึ่ง บริษัทก่อสร้างโรงงานในเวียดนามต้องรักษาคุณภาพการออกแบบและการก่อสร้างให้ใกล้เคียงกับบริษัทก่อสร้างต่างประเทศในเวียดนามด้วยราคาที่เหมาะสมกว่า ในทางกลับกันพวกเขาต้องปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ในนามของนักลงทุนถึงมาตรฐานและข้อบังคับการก่อสร้างล่าสุดจากรัฐเพื่อให้คำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่เป็นข้อดีที่ช่วยให้นักลงทุนเลือกบริษัทเช่น DELCO เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบ

ทัศนคติในการทำงานอย่างมืออาชีพและโปร่งใส

จากประสบการณ์ของ DELCO ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และความโปร่งใสในกระบวนการสื่อสารและการประมูลเป็นปัจจัยที่ช่วยโน้มน้าวนักลงทุนรายใหญ่ เมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยังพบเจอกันโดยตรงไม่ได้ การให้คำแนะนำที่รอบคอบ รูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ และความโปร่งใสทางการเงินของผู้รับเหมาก่อสร้างจะสร้างความประทับใจให้กับคู่ค้าต่างชาติ

Tư vấn đầu tư FDI từ xa

Cuộc họp online tư vấn công nghệ giữa DELCO và chủ đầu tư Italy cho dự án nhà máy tại Thái Nguyên

การประชุม online เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีระหว่าง DELCO และผู้ลงทุน Italy สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานที่ Thai Nguyen

สำหรับ DELCO ในช่วงไตรมาสที่ 2 ไตรมาส 3 ของปี 2564 สถานการณ์ทางธุรกิจยังคงบรรลุผลในเชิงบวกแม้ว่าจะมีการระบาดของโรคทำให้กิจกรรมต่างๆต้องหยุดชะงักกันทั่วประเทศ DELCO ได้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการ FDI เกือบ 10 โครงการในช่วง 6 เดือนของการระบาด ณ สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 DELCO ได้ลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการกับ DAINESE ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของยุโรปในด้านการผลิตอุปกรณ์ป้องกันรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ โครงการที่มีศักยภาพอื่นๆ อีกมากมายของนักลงทุนจากไต้หวัน เกาหลี… ก็กำลังวางแผนที่จะดำเนินการในเร็วๆนี้

นอกจากนี้ เราเชื่อว่านี่เป็นเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในอนาคต โดยที่การให้คำปรึกษา พูดคุยสื่อสาร และรายงานออนไลน์จะมีความละเอียด โปร่งใส และมีความเชี่ยวชาญสูงจะค่อยๆเข้ามาแทนที่รูปแบบการทำงานแบบเดิม ทำให้นักลงทุนสามารถจัดงานประมูลและคัดเลือกผู้รับเหมาได้ แม้ในสภาวะที่จำกัดด้วยโรคระบาด ภัยธรรมชาติ… และบริษัทก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและมีเครดิตในเวียดนามอย่าง DELCO จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุน

** โดย: TMF Group / 10 อันดับความท้าทายในการทำธุรกิจในเวียดนาม

— ลิขสิทธิ์ของบทความบนเว็บไซต์ delco-construction.com เป็นของ DELCO® Construction โปรดอย่าคัดลอกหรือแก้ไขภาพหรือเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELCO® —

สำรวจเพิ่มเติม: เปลี่ยนแปลงหนังสือเวียน 01/2021/TT-BXD เรื่อง การตรวจสอบเอกสารและการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

สำรวจเพิ่มเติม: จุดใหม่ที่สำคัญในมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับบ้านและอาคารในปี 2020

แบ่งปัน