dời dây chuyền sản xuất

Apple dời dây chuyển sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam

Nikkei Asia đưa tin Apple đã chuyển một phần dây chuyển sản xuất iPad ra...

Chi tiết