Nhà máy Châu Âu tại Việt Nam

DELCO là Tổng thầu Thiết kế – Thi công giai đoạn 2 của dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam

DELCO tiếp tục được Chủ đầu tư Dainese tin tưởng lựa chọn là tổng thầu...

Chi tiết