Hệ thống nhà máy thông minh

HỆ THỐNG NHÀ MÁY THÔNG MINH

Tăng hiệu quả, giảm chi phí

DELCO tư vấn và áp dụng mô hình Nhà máy thông minh (Smart Factory) một cách bài bản và đồng bộ trong nhiều hạng mục thi công ngay từ khâu thiết kế trên bản vẽ đến quá trình thi công hạ tầng.

Các hệ thống nhà máy thông minh được triển khai phù hợp với đặc thù sản xuất từng nhà máy để giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vận hành, tăng hiệu quả quản lý, lưu trữ thông tin thông minh và chi tiết.