Bảng tin tuyển dụng: DELCO tuyển dụng nhiều vị trí: Chỉ huy công trường, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư cơ điện, Kỹ sư trắc đạc…

2022, DELCO Construction tiếp tục mở rộng các phòng ban và tuyển dụng nhân sự ở nhiều vị trí, với quyền lợi và mức lương cạnh tranh, môi trường làm việc tích cực, hiện đại.

Tổng thầu Delco Construction tuyển dụng

Vị trí chỉ huy công trường

 • Số lượng: 02
 • Phòng ban: Khối công trường
 • Thu nhập: 20.000.000đ/tháng trở lên, thỏa thuận theo năng lực.
 • Thời gian thử việc: 1 tháng
 • Mô tả công việc chi tiết: xem tại đây

Vị trí Kỹ sư trưởng xây dựng

 • Số lượng: 02
 • Phòng ban: Khối công trường
 • Thu nhập: 13 – 17.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực.
 • Thời gian thử việc: 1 tháng
 • Mô tả công việc chi tiết: xem tại đây

Vị trí Kỹ sư trưởng cơ điện (MEP)

 • Số lượng: 01
 • Phòng ban: Khối công trường
 • Thu nhập: 13 – 17.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực.
 • Thời gian thử việc: 1 tháng
 • Mô tả công việc chi tiết: xem tại đây

Vị trí Kỹ sư hiện trường xây dựng

 • Số lượng: 04
 • Phòng ban: Khối công trường
 • Thu nhập: 10 – 13.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực.
 • Thời gian thử việc: 1 tháng
 • Mô tả công việc chi tiết: xem tại đây

Vị trí Kỹ sư hiện trường cơ điện (MEP)

 • Số lượng: 02
 • Phòng ban: Khối công trường
 • Thu nhập: 10 – 13.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực.
 • Thời gian thử việc: 1 tháng
 • Mô tả công việc chi tiết: xem tại đây

Vị trí Kỹ sư trắc đạc

 • Số lượng: 01
 • Phòng ban: Khối công trường
 • Thu nhập: 12 – 16.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực.
 • Thời gian thử việc: 1 tháng
 • Mô tả công việc chi tiết: xem tại đây

Vị trí Kỹ sư phụ trách cơ điện (MEP)

 • Số lượng: 01
 • Phòng ban: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
 • Thu nhập: 17 – 25.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực.
 • Thời gian thử việc: 1 tháng
 • Mô tả công việc chi tiết: xem tại đây

Phương thức ứng tuyển

Ứng viên gửi CV ứng tuyển qua email: tuyendung@delco.com.vn, tiêu đề email: Ứng tuyển – Vị trí – Họ tên ứng viên.

Nếu cần thêm thông tin, ứng viên có thể liên hệ qua fanpage của chúng tôi tại https://www.facebook.com/Delco.com.vn hoặc email: info@delco.com.vn

 

Chia sẻ