Lao động

Tâm lý công nhân Việt Nam khi đàm phán lương

Lương Gross hay NET? Lương gross là tổng thu nhập mà người lao động nhận được,...

Chi tiết
5 Đặc điểm tính cách lao động Việt Nam trong công việc

Việc các doanh nghiệp FDI đầu tư xây dựng nhà máy, phát triển kinh doanh...

Chi tiết
Luật lao động Việt Nam và Nhật Bản khác nhau như thế nào?

Sự khác biệt lớn nhất giữa lao động Việt Nam và Nhật Bản đến từ...

Chi tiết