DELCO trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 - Delco Construction

DELCO trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã và đang để lại tác động không nhỏ đến xã hội và hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

Trong suốt đợt dịch Covid-19, DELCO và các công trường của mình luôn tuân thủ tốt các quy định phòng bệnh của Chính phủ và Bộ Y tế.

Tại các văn phòng trụ sở của DELCO cũng như các văn phòng Ban chỉ huy của các dự án, thời gian bắt đầu và kết thúc giờ làm việc được thay đổi để tránh các khung giờ cao điểm. Hằng ngày, đầu giờ làm buổi sáng và buổi chiều, tất cả cán bộ công nhân viên đều phải dừng tại cổng dự án để kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc.

Nguyên vật liệu phục vụ việc thi công được tập kết về công trường từ sớm, nhờ đó có thể hạn chế những rủi ro liên quan đến chính sách cách ly xã hội, kiểm soát di chuyển của Nhà nước.

Luôn có sẵn dung dịch sát khuẩn và bảng hướng dẫn phòng ngừa Covid ngay từ cửa vào văn phòng/công trường. Cán bộ, công nhân viên của công ty được trang bị khẩu trang đầy đủ để làm việc, được nhắc nhở khi làm việc chia theo khu vực, luôn đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Nhờ có những phương án này, DELCO không gặp bất kỳ trường hợp nhiễm Covid-19 nào, và vẫn đáp ứng tiến độ của tất cả các dự án, đóng góp 1 phần nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội cũng như cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Chia sẻ