Những thay đổi quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đối với lĩnh vực xây dựng công nghiệp - Delco Construction

Những thay đổi quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đối với lĩnh vực xây dựng công nghiệp

Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam 2020, có hiệu lực từ 01/01/2022, có nhiều điểm mới quan trọng liên quan đến đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường… 

Các thay đổi quan trọng của Luật bảo vệ môi trường 2020

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường được thông qua gồm 16 chương, 171 điều (giảm 04 chương, tăng 01 Điều so với luật Bảo vệ môi trường năm 2014), quy định về hoạt động bảo vệ môi trường. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Luật Môi trường năm 2020 có những điểm mới như sau:

– Ban hành Tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường

– Bổ sung quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường

– Điểm mới trong Giấy phép Môi trường

– Quản lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua hoạt động phân loại rác thải

– Người dân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom

– Tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường

Các thay đổi quan trọng của Luật bảo vệ môi trường 2020

Những cập nhật quan trọng liên quan đến lĩnh vực xây dựng công nghiệp

Phân nhóm tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường nhằm cắt giảm thủ tục hành chính

Các Luật Bảo vệ môi trường trước đây chủ yếu căn cứ vào tiêu chí mức độ tác động đến môi trường và diện tích sử dụng đất để phân loại dự án đầu tư. Tuy nhiên, Luật BVMT 2020 đã bổ sung chi tiết tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư và đánh giá tác động môi trường như sau:

Khoản 1 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường quy định, tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư bao gồm:

a) Quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b) Diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển; quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên;

c) Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường 2020, căn cứ tiêu chí về môi trường dự án đầu tư được phân thành nhóm I, II, III và IV. Trong đó:

Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao

Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường

Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường

Dự án đầu tư nhóm IV là dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường

Tham khảo chi tiết Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Khoản 6 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2020: “Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là việc xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc giai đoạn đề xuất thực hiện dự án đầu tư“. Để thực hiện việc đánh giá này, ngày 21/05/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Với thay đổi trên, doanh nghiệp xây dựng nhà máy cần lưu ý chọn khu vực đất xây dựng phù hợp với dự án. Ngoài ra, chỉ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao (Nhóm I) mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Quy định này sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm khá nhiều thời gian và chi phí thủ tục môi trường cho dự án xây dựng nhà máy.

Xem thêm: Luật đầu tư (sửa đổi) 2020 và những điều nhà đầu tư vào Việt Nam nên biết

Điểm mới trong Giấy phép Môi trường (GPMT)

GPMT được cấp ngay từ giai đoạn nghiên cứu khả thi và tổ chức hậu kiểm (thông qua thanh tra, kiểm tra) khi dự án đi vào hoạt động hoặc chỉ phải đăng ký môi trường và bãi bỏ các giấy phép có liên quan. 

Các đối tượng phải có GPMT bao gồm:

  • Dự án đầu tư Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III (theo khoản 2 điều 28, Luật BVMT 2020) có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải. Dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công sẽ được miễn GPMT. 
  • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng nêu trên.
Hệ thống xử lý môi trường bao gồm: hệ thống xử lý bụi sơn, hệ thống xử lý mùi sơn tại nhà máy sản xuất đồ bảo hộ Châu Âu, do DELCO là tổng thầu thiết kế – thi công hệ thống cơ điện nhà máy và cung cấp giải pháp smart factory.

Tùy theo từng loại dự án, thẩm quyền cấp phép và nội dung GPMT sẽ khác nhau.

Với những thay đổi khá lớn trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 so với 2014, các doanh nghiệp cần chú ý tuân thủ để đảm bảo hồ sơ cũng như thực hiện đúng quy định của pháp luật khi xây dựng nhà xưởng và tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Nguồn thông tin: thuvienphapluat.vn

Chia sẻ

error: Content is protected !!