NỘI THẤT NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP

Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy

Dự án nội thất nhà máy Ngọc Dần

Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy UTECH Việt Nam – Giai đoạn 2

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Hashimoto Seimitsu Việt Nam