CƠ ĐIỆN NHÀ MÁY

Dự án cơ điện nhà máy DOOSAN Electro-Materials

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2021

Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam – Giai đoạn 2

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020

Dự án xây dựng nhà máy Vietnam Rare Earth

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 2 – giai đoạn 2

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Power Plus Technology

Khu xử lý nước và nước thải tập trung Khu công nghiệp Nội Bài

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 3

Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)

Xem thêm dự án của các lĩnh vực khác