CƠ ĐIỆN NHÀ MÁY

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2021

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 2 – giai đoạn 2

Dự án xây dựng nhà máy Power Plus Technology

Dự án xây dựng nhà máy Phạm Nguyên (cơ sở phía Bắc)

Xem thêm dự án của các lĩnh vực khác