LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam – Giai đoạn 2

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 2 – giai đoạn 2

Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy MIE Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Ắc quy GS Việt Nam thứ 3

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Curious Seiki Việt Nam

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Hashimoto Seimitsu Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy PREC Việt Nam – Giai đoạn 2

Dự án xây dựng nhà máy Kyoritsu Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Akebono Kasei Việt Nam

Xem thêm dự án của các lĩnh vực khác